Mantelzorg is de extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en verleend wordt aan naasten met beperkingen en/of gezondheidsproblemen. Tussen mantelzorgers en zorgbehoevende bestaat een persoonlijke band, zoals partner, ouder, kind, kleinkind, familie of vriend. Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg en hulp omvatten, zoals:

  • informatie en advies,
  • huishoudelijke hulp,
  • praktische steun,
  • verzorging,
  • verpleging,
  • begeleiding,
  • emotionele steun of toezicht.

Balans

Is er iemand in jouw huishouden of familie of directe omgeving beperkt of langdurig ziek (lichamelijk of mentaal)? Zorg jij meer voor hem of haar dan in een normale situatie of ben je steeds meer voor hem of haar gaan zorgen? Dan is de kans groot dat ook jij mantelzorger bent. Het is daarbij belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Een beetje zoals in het vliegtuig: wanneer jij dat gasmasker niet eerst opzet, kan je ook de mensen om je heen niet helpen. Daarom:

  • bewaak  je eigen grenzen,
  • betrek anderen (familie, vrienden, buren, biljartvereniging of sportclub) bij de zorg
  • doe ook eens iets liefs, leuks, fijns voor jezelf.

Lukt het je om een goede balans te vinden tussen het zorgen voor een ander en tijd voor jezelf te maken? Maak de Mantelzorg in balanstest om te zien welk type mantelzorger jij bent en lees de tips.