Het is goed om als mantelzorger af en toe even een pauze in te lassen, waarin je de zorg even over laat aan iemand anders. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, maar ook een vrijwilliger of professional zijn. Zo’n pauze wordt ook wel respijt genoemd.

Regelmatig tijd voor jezelf is belangrijk om de zorg op een goede manier vol te kunnen houden. Veel mensen vinden hulp vragen lastig. Bedenk je daarom wat voor jou en degene voor wie je zorg draagt prettig is. Je kunt een onafhankelijk cliëntondersteuner vragen welke mogelijkheden er zijn in de omgeving.

Hulpnetwerk
Maak een persoonlijk hulpnetwerk aan dat je vult met mensen (familieleden, vrienden, buren) die willen helpen. Bijvoorbeeld via de website We Helpen. Zo’n netwerk zet je zelf op. Jij bepaalt wie er deelnemen aan de groep. Deze groep heeft dan toegang tot jullie eigen afgeschermde online omgeving. Alle leden kunnen een activiteit plannen in de agenda, een mededeling achterlaten en belangrijke zaken noteren. Zo deel je de zorg samen en sta je er niet alleen voor.
Andere online oplossingen voor het delen van zorg in een netwerk zijn Caren Zorgt of de Alzheimerassistent.

Hulp van vrijwilligers
Naast hulp van de mensen om je heen, kan je in West-Friesland ook een beroep doen op vrijwilligers:

 • Hulp Dichtbij is een Westfriese marktplaats voor vrijwillige hulp. U kunt hulp vragen of iemand hulp bieden. Bijvoorbeeld om een paar uur bij degene voor wie u zorgt te zijn, zodat u even onbezorgd weg kunt.
 • Vrijwilligers van MEE & de Wering bieden hulp bij klussen in en huis, maar kunnen ook op bezoek komen voor een spelletje of een wandeling. Ook kunt u een beroep op ondersteuning van (bezoek)vrijwilligers tijdens de laatste levensfase van degene voor wie u zorgt.
 • De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.
 • Ook de kerken kunnen helpen.
 • Bij de verschillende zorgorganisaties in de regio zijn ook vrijwilligers actief, zowel op de locaties als in de wijk. Vraag het aan de verpleging of ambulant begeleider.
 • Handen in Huis is er om mantelzorgers te ontlasten. Zij bieden de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan en op te laden. Een vrijwilliger van Handen in Huis komt je minimaal 3 aaneengesloten dagen en 2 nachten vervangen.
 • Via de Sociale Kaart Nederland kun je zoeken stichtingen en organisaties in de buurt.
 • Je verhaal kwijt kunnen, lucht op. De vrijwilligers van de Luisterlijn zitten 24/7 voor je klaar met een luisterend oor. Telefonisch, achter de chat of e-mail.

Professionele zorg
Is de vraag te groot om met een hulpnetwerk of met behulp van vrijwilligers op te lossen? Dan kan je een beroep doen op professionele zorg.

 • Zorg thuis — overleg de mogelijkheden met de wijkverpleging, huisarts of het sociaal wijkteam.
 • Dagbesteding kan een prettige daginvulling zijn voor iemand met een chronische ziekte, beperking of dementie. Het geeft afleiding, structuur en sociale contacten. Daarnaast wordt je als mantelzorger tijdelijk ontlast. Mogelijkheden voor dagbesteding in West-Friesland.
 • Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Zorgverleners nemen een tijdje de zorg over in een zorglocatie. Bekijk hier de mogelijkheden in de buurt.

Zorgboek en pas
Natuurlijk is het belangrijk om als u de zorg uit handen geeft, dit in vertrouwen te kunnen doen. Daarom stelt het Kennisplatform het zorgboek gratis beschikbaar voor mantelzorgers in of uit West-Friesland.

Dit boekje is speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers door Univé, VGZ en Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. Het bevat 10 ‘hoofdstukken’ uiteenlopend van algemene gegevens tot een omschrijving van karakter, beperkingen of ziekte, medicatie, hulpmiddelen, dagindeling, etc. Handig voor wanneer ja als mantelzorger uitvalt, maar ook voor op vakantie of in voorbereiding op een meer definitieve overdracht van zorgtaken.

Evenementen / activiteiten voor mantelzorgers

Op de websites van onze kennispartners vindt u diverse georganiseerde evenementen en activiteiten voor mantelzorgers. Soms voor een specifieke mantelzorg doelgroep en soms kunnen alle mantelzorgers aansluiten. Kijkt u bijvoorbeeld eens op de website van uw gemeente of van welzijn en zorgpartners zoals Stichting netwerk Hoorn, de Omring of bij Geriant.